BLIJLES Bollenstreek en uw privacy. Wij hechten waarde aan transparantie en vinden het belangrijk dat het voor iedereen duidelijk is hoe wij gegevens verwerken.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot u als persoon. Hieronder vallen telefoonnummers, e-mailadressen etc. Alles wat met deze gegevens wordt gedaan, heet ‘verwerken’. De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, het bewaren, het raadplegen en het gebruiken van persoonsgegevens, maar ook het verwijderen hiervan.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

BLIJLES Bollenstreek verwerkt persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect contact hebben, hebben gehad of willen krijgen. Denk hierbij aan bijlesleerlingen, bijlesgevers, ouders en bezoekers van onze website (die contact met ons opnemen).

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens?

Het bestuur van BLIJLES Bollenstreek is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

BLIJLES Bollenstreek verwerkt: voornaam, achternaam, school, leerjaar, telefoonnummer, e-mailadres, bijlesvakken, bijles redenen, karaktereigenschappen, interesses en pakketkeuze.

Waarom vragen wij om uw gegevens?

BLIJLES Bollenstreek gebruikt uw gegevens om de juiste hulp te kunnen bieden. Indien u zich aanmeldt, verwerken we uw gegevens in onze administratie en passen we het BLIJLES Matching-Principe toe. Ook gebruiken we uw gegevens om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen (nieuwe producten en diensten).

Niet langer dan noodzakelijk.

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk en niet langer dan noodzakelijk. Indien u zich afmeldt, verwijderen wij alle persoonlijke gegevens uit onze administratie. De gegevens met betrekking tot plaats, tijd en vak van bijles blijven behouden.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

BLIJLES Bollenstreek deelt uw persoonsgegevens met bijlesgevers, bijlesleerlingen, ouders/verzorgers, docenten en mentoren die betrokken zijn in het bijlesproces. Onze administratie en boekhouding verloopt via externe systemen, deze derde partijen mogen deze gegevens op geen enkele manier openbaar maken of gebruiken voor eigen doeleinden.

Privacy reglementen van sociale media.

Op de website van BLIJLES Bollenstreek staan links naar sociale media, zoals Facebook en Instagram. Dit Privacy reglement geldt niet voor deze sociale meida. Het gebruik van sociale media is jouw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden aan deze privacy regels van deze sociale media goed door te lezen, zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt. Veel aanbieders van sociale media zijn buiten de Europese Unie gevestigd. Hierdoor is het mogelijk dat uw persoonsgegevens op andere manieren worden beschermd als binnen de Europese Unie.

Links naar externe websites en webpagina’s.

Deze website bevat links naar externe websites. Dit Privacy reglement geldt niet voor deze websites en webpagina’s. BLIJLES Bollenstreek probeert de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. Wij raden aan deze privacy regels van deze sociale media goed door te lezen, zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt.

Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens?

Er is wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Zo geldt in Nederland vanaf 25 mei 2018 de wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Welke rechten heeft u?

U kunt altijd contact opnemen met BLIJLES Bollenstreek via het contactformulier onder aan deze pagina om uw persoonsgegevens op te vragen. Dit recht is vastgelegd in de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Indien u van mening bent dat wij uw gegevens op een verkeerde manier verwerken kunt u dit aangeven en dan verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Wijzigingen.

BLIJLES Bollenstreek kan dit Privacy reglement wijzigen. Dit kan nodig zijn, indien er sprake is van een verandering in ons beleid of een aanpassing van de wet.

Klopt er iets niet of werkt er iets niet goed?

Staat er een fout op onze website? Klopt er iets niet met betrekking tot wetgeving of andere zaken?? Laat het ons meteen weten via het contactformulier, dan kunnen wij dit zo snel mogelijk corrigeren en oplossen.

Dit Privacy reglement is voor het laatst bijgewerkt op 5 februari 2020.