VAN BASISSCHOOL NAAR MIDDELBARE CHOOL

Het is niet niks. Een nieuwe omgeving, nieuwe vrienden en uitdagingen, de een bloeit op, de ander zakt weg. Hoge cijfers op de basisschool, maar tegenvallende resultaten op de middelbare school. Herkenbaar. 

BLIJLES Bollenstreek werkt samen met docenten, gedragsdeskundigen, leerlingen, ouders en universiteit Leiden om ons nieuwe concept te ontwikkelen: BLIJLES Basisschool. 

Op de basisschool krijgen leerlingen aanvullende taken, afhankelijk van hun niveau. Dit kan pluswerk zijn als extra uitdaging of hulp voor leerlingen die meer moeite hebben met het niveau.  BLIJLES Basisschool biedt middelbare school minwerk aan. Wij gaan leerlingen uit groep 7 en 8 een voorproefje geven van de vakken en lesmethodes op de middelbare school. Leerlingen ontdekken hun interesses en komen op het juiste niveau. Ze leren plannen, toepassen van verschillende leermethodes en effectief werken. 

Om dit structureel aan te kunnen bieden hebben wij modules ontwikkeld. Deze lijken op middelbare schoolvakken, maar zijn interactief, speels en begrijpelijk voor leerlingen uit groep 7 en 8. 


Leer meer over het idee achter BLIJLES Basissschool. Wij zijn benieuwd naar uw mening, u kunt onder aan deze pagina uw reactie geven. 

Adolescentie en puberteit; een wereld van verschil.

Adolescentie is het proces waarin kinderen psychologische en biologische veranderingen doormaken en uiteindelijk volwassen worden. Deze periode duurt ongeveer van 8 tot 22 jaar. De puberteit is het eerste deel van de adolescentie en duurt ongeveer tot 15 jaar. Hormonen spelen een belangrijke rol. In de periode van adolescentie verbeteren de cognitieve en executieve vaardigheden. De mate waarin deze vaardigheden zich ontwikkelen kunnen schoolprestaties verklaren en voorspellen.

Cognitieve vaardigheden zijn inzichtelijke vaardigheden. Deze vaardigheden hebben te maken met het denken, het verstand en het intellect. Het cognitieve vermogen is het vermogen van de hersenen om te kunnen leren, onthouden en uitwisselen van kennis. 

Executieve vaardigheden hebben te maken met het starten van een taak en het richten en vasthouden van de aandacht. Zonder deze functies is goed georganiseerd gedrag niet mogelijk. 

Pas als deze vaardigheden goed zijn ontwikkeld ben je in staat om je eigen gedrag goed te plannen en te organiseren. Tijdens de adolescentie leren kinderen hypothetisch en kritisch denken. Mede door de moderne tijd, waarin alle informatie wordt gedeeld en beschikbaar is, denken jongeren dat ze al volwassen zijn, terwijl dit vaak niet het geval is.

Het ‘nieuwe leren’: problemen en kansen.

Het ‘nieuwe leren’, een moderne trend in het onderwijs, legt veel verantwoordelijk bij de leerlingen zelf. Op de basisschool krijgen leerlingen al huiswerk mee en op de middelbare school worden leerlingen geacht om zelf hun tijd in te delen om huiswerk te maken en te leren voor toetsen. Plannen en organiseren zijn cognitieve en executieve functies en bij veel kinderen zijn deze vaardigheden dan nog niet goed ontwikkeld. Deze leerlingen zijn intelligent genoeg en kunnen het niveau prima aan, maar in combinatie met zelf plannen en organiseren en buitenschoolse activiteiten lukt het niet.

Bovendien moeten kinderen en jongeren tijdens de periode van adolescentie veel belangrijke keuzes maken: profielkeuze, studiekeuze, keuzes voor de toekomst. Uit eerdere hersenonderzoeken blijkt dat executieve vaardigheden, afwegingen tussen korte- en langetermijn en interesses een belangrijke rol spelen in deze keuzes. Het ontwikkelen van vaardigheden en interesses gaat samen met veel twijfel, onzekerheid, maar ook kansen.

BLIJLES Basisschool

Intelligentie bestaat uit deelvaardigheden: abstract denken, relaties ontdekken, problemen oplossen, regels ontdekken in ongeordend materiaal, met bestaande kennis nieuwe problemen oplossen, zelfstandig werken en flexibel aanpassen. Volwassenen worden geacht al deze vaardigheden in enige maten te beheersen, jonge kinderen niet. Komt dit omdat de hersenen nog niet goed genoeg zijn ontwikkeld of omdat kinderen minder oefening hebben gehad?

BLIJLES Basisschool stimuleert basisschoolkinderen om deze vaardigheden toe te passen en te oefenen in de modules, met als doel: het beter beheersen van deze intelligentie vaardigheden, voordat ze deze moeten gaan toepassen op de middelbare school. Een head-start.

Om te onderzoeken of deze head-start een positief effect heeft op de ontwikkeling van deze vaardigheden, met als gevolg betere resultaten en meer weloverwogen keuzes, start samen met BLIJLES Bassisschool een meerjarige studie.

Hypothese

Wij zijn van mening dat oefening en een head-start een positief effect zal hebben op de ontwikkeling van intelligentie vaardigheden, met als gevolg betere resultaten en meer weloverwogen keuzes tijdens de periode van adolescentie.

Indien een kind op jongere leeftijd positief kennis maakt met middelbare schoolvakken en leermethodes, neemt het dit positieve gevoel mee. Een positief gevoel leidt tot meer motivatie (je doet liever iets dat je leuk vindt). Meer motivatie = meer inzet, wij denken dat we kinderen inspireren en aanzetten om zich meer in te zetten, harder te werken, voor de vakken waar ze interesse in tonen. Hierdoor worden de resultaten beter en is het duidelijker welke richting ze op willen, met betrekking tot profiel- en studiekeuze.

Deze positieve effecten zijn de drijvende kracht om BLIJLES Basisschool te starten. Bovendien worden leerlingen beter voorbereid, waardoor we ook hopen te voorkomen dat een aantal leerlingen terugzakken naar een lager niveau, omdat zij nog niet in staat zijn om goed te plannen en organiseren. Deze leerlingen hebben dan vaak bijles nodig, terwijl ze intelligent genoeg zijn en meer aandacht zouden moeten besteden aan het ontwikkelen van deze cognitieve en executieve vaardigheden, dan het vak zelf.

MODULES

CONTACT

%d bloggers liken dit: