BLIJLES KERN WAARDEN

Lees meer over onze FUNDAMENTALS. Wij vinden kwaliteit belangrijk en hebben een visie op bijles. Onze visie is opgebouwd vanuit zes fundamentele kernwaarden die belangrijk zijn tijdens het bijles geven en voor de toekomst.

CONFIDENCE

Zelfvertrouwen hebben is belangrijk voor persoonlijke ontwikkeling. Hoe meer vertrouwen en zelfrespect, hoe beter je je voelt. Zelfvertrouwen maakt je weerbaar en minder afhankelijk van het oordeel van anderen, je durft voor je eigen mening uit te komen. Je durft initiatief te tonen en te experimenteren.

EMPATHY

Empathie is het vermogen om je in te leven in de gevoelens van anderen. Als je je kunt inleven in anderen, ben je in staat effectiever te communiceren en conflicten te voorkomen. Empathie begint met het waarnemen van begrijpen van verbale en non-verbale boodschappen, luisteren op emotioneel niveau.

WISDOM

Wijsheid is een controversieel begrip. Het houdt niet in dat je enorm intelligent bent en alle antwoorden weet. Het houdt in dat je in staat bent om creativiteit, ervaring en intelligentie te combineren. Je kunt een evenwicht vinden tussen eigenbelang en dat van anderen en tussen korte en langere termijn.

CHARISMA

Charisma is een vaardigheid, de kracht van je non-verbale communicatie. Je bent in staat om jezelf te zijn en door je manier van doen en laten andere mensen emotioneel te raken. Je bent in staat om andere mensen op hun gemak te stellen. Lichaamstaal, houding en woordkeuze spelen een belangrijke rol.

CREATIVITY

Creativiteit houdt in dat je in staat bent om creatieve oplossingen, ideeën en/of methoden voor bepaalde situaties te bedenken (problem-solving). Onmisbaar zijn inzet en inspiratie. Je kunt je kennis en ervaring gebruiken om nieuwe verbanden te leggen en zo tot nieuwe inzichten te komen.

FLEXIBILITY

Flexibiliteit betekent dat je in staat bent om je eigen houding en opvattingen vrijwillig aan te passen als de omstandigheden hierom vragen. Je toont begrip voor de situatie en kunt snel schakelen. Flexibel gedrag (cognitieve wendbaarheid) houdt ook in dat je creatief bent en een grote verbeeldingskracht hebt.