Een unieke samenwerking.

Het Fioretti College in Lisse, een school waar wij al lang goede banden mee hebben. De afgelopen paar maanden is BLIJLES intensiever gaan samenwerken met het Fioretti College Lisse, zodat alle leerlingen de juiste hulp kunnen krijgen.

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding in samenwerking met het Fioretti College Lisse. Een nieuw project, met veel potentie. Leerlingen uit de onderbouw (en bovenbouw) worden actief ondersteund door gemotiveerde bijles docenten, die ook helpen met plannen en organiseren.

In verschillende groepen, ingedeeld per niveau (mavo, havo en vwo) bieden we vier dagen per week, twee uur studiebegeleiding aan. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Groepsbijles

Het Fioretti College Lisse heeft besloten om bijles in groepsvorm voor alle leerlingen beschikbaar te stellen. Het is onze taak om dit goed en zorgvuldig uit te voeren. 

Je kunt je als leerling aanmelden voor twee vakken. Je ontvangt 6 uur bijles in een groepje van 2 tot 5 leerlingen. Onze docenten zijn verantwoordelijk over wanneer er bijles wordt gegeven en of dit op school, of online gebeurt. 

Examentraining

BLIJLES is verantwoordelijk voor een groot deel van de examentrainingen die worden gegeven op het Fioretti College Lisse, in verband met de achterstanden die zijn ontstaan door corona.

In het schooljaar 20-21 verzorgden wij al bijna honderd examentrainingen, voor leerlingen uit 3mavo tot 6vwo. 

Individuele bijles

In overleg met het Fioretti College is besloten om leerlingen die niet in aanmerking kwamen voor groepsbijles of studiebegeleiding, voor een korte periode kosteloos bijles aan te bieden. 

Hoewel deze periode voorbij is, blijven we ook voor individuele leerlingen beschikbaar voor leerlingen op het Fioretti College. We vinden voor iedere leerling een passende docent, mede op basis van karakter en interesses.