Een initiatief van Max Uphoff en Timmo Koordes. De nieuwe jongerenorganisatie in de Bollenstreek die generaties bij elkaar brengt, jonge ondernemers ondersteunt en maatschappelijke evenementen organiseert.

COMEDY & DRINKS

COMMUNITY

CONTACT

Timmo Koordes en ik, toen nog leerlingen van het Fioretti College Lisse in 6V, werkten samen aan een project voor bedrijfseconomie: financiële analyse van een vereniging of stichting.

Alles had anders kunnen lopen, als we op tijd waren begonnen.

Het doel van de opdracht was om contact te zoeken met een stichting of vereniging, een analyse te maken van de jaarcijfers en een maatschappelijke opdracht uit te voeren. In vergelijking, andere groepjes hadden op tijd hun sportclub benaderd om een training aan een jonger team te verzorgen. 

Timmo en ik hebben het laatste weekend voor de deadline veel verschillende stichtingen en verenigingen gemaild, met als gevolg dat we gelukkig ook veel reacties terug kregen.

Het meest enthousiast: Stichting Theater Floralis. Zij vroegen ons: ‘Hoe krijgen we meer jongeren naar het theater?’

Ondanks dat we de opdracht die woensdag al in moesten leveren, waar we uiteindelijk wel een 9,5 voor hebben gekregen, zijn we daarna nog verder gegaan met deze vraag. We hebben uitgebreid marktonderzoek gedaan over honderden jongeren en kwamen tot de conclusie dat toegankelijke comedy het meest in de smaak viel, Comedy and Drinks, een van onze evenementen, was geboren. 

Om meer te kunnen doen met de mening van jongeren hebben we toen besloten om YOUTH Bollenstreek, een lokale jongerenorganisatie, op te richten als onderdeel van BLIJLES Bollenstreek. De twee versterken elkaar.

Nu organiseren we meerdere evenementen, ondersteunen we jonge ondernemers met hun eigen bedrijf en brengen we generaties met elkaar in contact.